< home

Disinformation Toolkit

This set of applications was developed for Media Centar (Sarajevo) in partnership with Albany Associates, with the support of the United Kingdom's Foreign and Commonwealth and Development Office (FCDO) and the cooperation of the following local partners:

Ovaj set aplikacija je razvijen za potrebe Mediacentra Sarajevo u partnerstvu sa Albany Associates, uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Ujedinjenog Kraljevstva, a u saradnji sa sljedećim lokalnim partnerima:

Овој сет на апликации е развиен за Медиацентар (Сараево) во партнерство со Албани Асошиејтс, со поддршка од Британската Влада и партнерство помеѓу следните локални организации:

Ky set aplikacionesh u zhvillua nga Qendra e Medias (Sarajevë) në partneritet me Albany Associates, me mbështetjen e Zyrës së FCDO të Mbretërisë së Bashkuar si dhe me bashkëpunimin e partnerëve lokalë si më poshtë:

darklight